คลังคำสำคัญ ‘พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ.2510’

ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับในการยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับในการยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ[๑]

อ่านเพิ่มเติม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง