คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1071/2520

หมายเลขคดีดำ ของศาลฎีกา
หมายเลขคดีดำ -

หมายเลขคดีดำ และ หมายเลขคดีแดง ของศาลชั้นต้น
หมายเลขคดีดำ -
หมายเลขคดีแดง -

อัยการอุบลราชธานี      โจทก์
นายน้อย สวัสดี          จำเลย

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485

เจ้าหน้าที่ขุดคลองส่งน้ำผ่านที่ดินของจำเลยในเขตโครงการชลประทานโดยราษฎรและจำเลยยินยอมโดยปริยาย จำเลยจะปิดกั้นไม่ได้ เป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มาตรา 20,36 ตรี ฉบับที่ 3 พ.ศ.2507 มาตรา 16

 

( ประถม วิเชียรเนตร - วิทูร เทพพิทักษ์ - ไพบูลย์ ไวกาสี )

หมายเหตุ