คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7537/2551

 

หมายเลขคดีดำ ของศาลฎีกา

หมายเลขคดีดำ - สว.(อ)189/2550

 

หมายเลขคดีดำ และ หมายเลขคดีแดง ของศาลชั้นต้น

หมายเลขคดีดำ - อ387/2547
หมายเลขคดีแดง - อ3760/2549

 

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา     โจทก์
นางสาวมะลิ โพธิ์ทอง                                       จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 มาตรา 117

 

โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้โดยชัดแจ้งแล้วว่า พื้นที่น่านน้ำทะเลไทยที่จำเลยปลูกสร้าง ล่วงล้ำเข้าไปอันเป็นสถานที่เกิดการกระทำความผิดนั้น อยู่ในบริเวณพื้นที่น่านน้ำทะเลไทย ซึ่งพอสมควรที่จะทำให้จำเลย เข้าใจข้อหาได้ดี และครบองค์ประกอบ ความผิดฐานปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด ล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำทะเล ภายในน่านน้ำไทย ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 มาตรา 117 ประกอบ ป.วิ.อ. 158 (5) หาจำต้องบรรยายเพิ่มเติมว่าปลูกสร้างห่างจากฝั่งเพียงใดไม่ ฟ้องของโจทก์ชอบแล้ว
 

 

( สุรศักดิ์ คีรีวิเชียร - สบโชค สุขารมณ์ - ชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์ )

 

ศาลจังหวัดพัทยา - นายเจริญชัย อัศวพิริยอนันต์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายโสภณ โรจน์อนนท์

 

หมายเหตุ