พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเขาวังชิง ในท้องที่ตำบลพังลา อำเภอสะเดา และตำบลทุ่งลาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2495