พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังนกแอ่น ตำบลชัยนาม ตำบลดินทอง ตำบลท่าหมื่นราม ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง และตำบลชมพู ตำบลเนินมะปราง ตำบลบ้านมุง ตำบลวังยาง ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2553