พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าน้ำตกสาริกา ในท้องที่ตำบลสาริกา และตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2495