พระราชกฤษฎีกาป่าเทนมีย์ ในท้องที่ตำบลเทนมีย์และตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495