วงจรขั้วโลก

วงจรซึ่งผ่านโดยตรงทั้งขั้วโลกเหนือและใต้