เครื่องวัดความเร็วและทิศทางของลม

อุปกรณ์ซึ่งใช้วัดความเร็วลมของลมหรือวัดความเร็วและทิศทางของลม