คลังคำสำคัญ ‘พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485’

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง  กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

อ่านเพิ่มเติม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง