คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 123/2497

หมายเลขคดีดำ ของศาลฎีกา
หมายเลขคดีดำ -

หมายเลขคดีดำ และ หมายเลขคดีแดง ของศาลชั้นต้น
หมายเลขคดีดำ -
หมายเลขคดีแดง -

 
พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร                                                                                  โจทก์
นางสำเนียง ศรีสุวรรณ ที่ 1 นายกี่ เนียมกระจ่าง ที่ 2 นายประเสริฐ ขุนพิทักษ์ ที่ 3 นายหลง คงภูมิ ที่ 4         จำเลย

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบังอาจสมคบกันปลูกสร้างอาคารและปักเสาตีเขื่อนรุกล้ำชานคลอง และทางน้ำชลประทานตามริมคลองภาษีเจริญโดยรุกล้ำเข้าไปประมาณ 4 เมตร ยาว 60 เมตร โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่างชลประทาน เป็นเหตุให้เสียหายแก่คันคลองชานคลอง และทางน้ำชลประทาน ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มาตรา 23, 30, 37
จำเลยทั้ง 4 ปฏิเสธความรับผิด

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า นางสำเนียงจำเลยที่ 1 ผู้เดียว ผิดตามพระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มาตรา 23, 37 ปรับ 40 บาทจำเลยอื่นให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ จำเลยที่ 2, 3, 4 ผิดด้วย
จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า นางสำเนียงจำเลยได้ปลูกห้องแถว 4 ห้อง รุกล้ำเข้าไปบนชานคลอง หรือคันคลองภาษีเจริญ และจ้างนายประเสริฐจำเลยนายหลงจำเลย นายกี่จำเลย ปักเสาทำเขื่อนรุกล้ำลงไปในทางน้ำคลองภาษีเจริญ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายช่างชลประทาน จึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ฯลฯ
จึงพิพากษายืน

( ทรงนิติกรณ์ - มนูภันย์วิมลสาร - นนทประชา )

หมายเหตุ