พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าบูกิ๊ตกางาแล และบูกิ๊ตโลเป๊ะปันยัง ในท้องที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2485