ฝนเทียม

การตกของอนุภาคของน้ำในสภาพของของเหลวหรือของแข็ง ซึ่งเกิดจากการกระทำของคนบนก้อนเมฆ เช่น การทำให้เกิดเมฆ