ระดับน้ำทะเลปานกลาง

ระดับเฉลี่ยของการขึ้น-ลงของน้ำทะเลในระยะยาว