hoarfrostf

การทับถมของผลึกน้ำแข็ง ซึ่งโดยทั่วไปมีรูปร่างเป็นเกล็ด เข็ม ขนนกหรือพัด และมีรูปร่างเหมือนวัตถุที่บนผิวมีความเย็นเพียงพอ ซึ่งมักเกิดจากการแผ่นรังสีในเวลากลางคืน ทำให้ไอน้ำในอากาศกลายเป็นน้ำแข็ง