medium-term (extended) hydrological forecast

การพยากรณ์ค่าในอนาคตของส่วนประกอบของระบอบน้ำ สำหรับระยะสิ้นสดระหว่างาองกับเอวัน จากวันที่ประกาศการพยากรณ์