rain simulator

เครื่องทำฝนเทียม-อุปกรณ์ทำให้เกิดน้ำซึ่งมีลักษณะคล้ายฝนตกตามธรรมชาติและมีอัตราการตกใกล้เคียงกับธรรมชาติ