หยาดน้ำฟ้า

(1) ของแข็งหรือของเหลวซึ่งเกิดจากการควบแน่นของไอน้ำที่ตกลงมาจากเมฆ หรือจากบรรยากาศสู่ผิวโลก (2) ปริมาณของน้ำ (จากข้อ 1) ต่อหน่วยพื้นที่ในแนวนอนและต่อหน่วยเวลา