คลังคำสำคัญ ‘พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ.2510’

ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้น้ำประปา

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง  ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้น้ำประปา[๑]

                   

ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำ สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดตั้งแต่ ? 1 นิ้วขึ้นไป

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำ สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดตั้งแต่ φ 1 นิ้วขึ้นไป[๑]

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง